Schlagwort-Archive: Wolken

Es regnet / Et reent

Jeder kennt diese verregneten Tage an denen einem nichts anderes übrig bleibt als Daheim zu bleiben.

Das Gedicht ist von Hein Janssen. Vorgetragen von Therese Hellemann im Stauferkeller am 07.10.2013.

Do hürsch du et plattsche! Do hürsch du et klattsche!
Do siß du de Lüh dörchen Pöülchre plattsche.
Et reent, dat et juscht! Nu duckt mär der Kopp!
Nu louft mär, än spannt mär der Päreplü op!
Et blift jänge Fisel mie drüch aje Lief.
Et löuft sujar schulle et Appelwief!
Aen bau sönd de Stroesse at leeg noe än fer —
Mär alles dat laacht noch »Do siß du e Weer!«

Nun reent et met Strife. Et helt sich an’t sife.
Et zibbelt än dibbelt us dusend Pife!
De Beiss sökt hör au Jummischong at erus;
Aen wä net derdörch moss, dä blift ejjen Hus.
Der dreiden Daag reent et än kniest et nu at.
De Mösche sujar, die krijjen et satt!
Se setze verdresslich do ongerjen Daach,
Aen hant net a Schirpe noch Stritt mie Vermaach.

Nun blift et an’t risele, än helt sich an’t schmisele.
Aen hürt jar net op mie met Fisele än pisele.
Al jringens steät alles än schött met der Kopp.
Aen jahlt no der effejroe Hömmel erop.
De Luuet es pür Wasser! De Stroess weiernaass,
Aen Hömmel än Eäd e jruess Reenwasserfaass.
De Mensche se weede zo Freusche benoe —
Der schönnste — der fleddigste Landreen es doe.

Der Jruessvadder stell – hä sätt jo net völ,
Häm weed ouch su jau at der Kopp net mie döll.
Do setzt heä än hat sich en Pif aajemaat,
Aen freut sich, sulang häm et Uemmelche schmaat.
Hä bloest de bloe Wölksjre no’n Luuet eren:
Dat Reene — Jajoeh! — Et es net mie schönn.
Det Reene — Jajoeh! — Mör eänt es jewess:
Dat reent esu lang — bes et usjereent es! —

Aachen evening with rain
Merci an Therese Hellemann für die Erlaubnis ihren Vortrag zu veröffentlichen!